تازه هاي جابيران
 مركز مشاوره اشتغال

 فرصت‌هاي آموزشي

 آزمون و سنجشفهرست خبرها                                                                               
پنجمين جشنواره بين المللي فارابي

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به منظور ارتقاي جايگاه علوم انساني و اسلامي و ترغيب و تشويق پژوهشگران اين حوزه به انجام تحقيقات بنيادي و کاربردي اصيل منطبق با ملاكهاي علمي و دانش بومي و همچنين شناسايي، معرفي و تقدير از محققان و دانشمندان برتر حوزه علوم انساني و اسلامي، «پنجمين دورة جشنواره بينالمللي فارابي» را با مشاركت سازمانها و مؤسسات علمي داخلي و بينالمللي برگزار ميكند.


جشنواره با داشتن دوازده گروه علمي، داراي دو بخش داخلي و خارجي است. در بخش داخلي آثار پژوهشگران در دو سطح بزرگسال و جوان (زير 35 سال) مورد بررسي قرار ميگيرد. بخش خارجي مخصوص پژوهشگران غير ايراني است كه در آن آثار مربوط به حوزه فرهنگ و تمدن ايراني و اسلامي پذيرفته ميشود.
موضوع اصلي جشنواره، «شناسايي و معرفي آثار پژوهشي برتر در حوزه علوم انساني و اسلامي» است كه ممكن است به صورت منتشرشده، منتشرنشده، پاياننامه يا در هر قالب ديگري به دبيرخانه جشنواره ارائه گردد.

در بخش جنبي جشنواره، هر ساله مركز پژوهشي برتر، مدير پژوهشي برتر، نشريه علمي پژوهشي برتر، انجمن علمي برتر، مترجم برجسته در حوزة لاتين و عربي، مصحح برتر، پيشكسوت علوم انساني ايران، مفاخرپژوه برجسته، نظريهپرداز برجسته، صاحبان آثار يا خدمات علمي برجسته و اساتيد پيشرو (مرحوم)، معرفي و مورد تقدير قرار ميگيرند.
جشنواره بينالمللي فارابي داراي دوازده گروه علمي است كه تمام حوزههاي علوم انساني و اسلامي را پوشش ميدهد. شوراي علمي، جشنواره متشكل از مديران گروههاي علمي، بالاترين مرجع تصميمگيري امور علمي جشنواره است.

هر گروه علمي متشكل از 7 يا 9 نفر از اساتيد و محققان برجسته حوزه مربوط است كه زير نظر رئيس گروه طي چهار مرحله ارزيابي علمي، به داوري آثار، اقدام ميكنند. مرحله پنجم داوري در شوراي علمي جشنواره صورت ميگيرد. گروه‌‌هاي علمي جشنواره به ترتيب الفبا به شرح زير ميباشند:

1. تاريخ، جغرافيا و باستانشناسي؛
2. حقوق؛
3. زبان و ادبيات؛
4. علوم اجتماعي و علوم ارتباطات؛
5. علوم اقتصادي، مديريت و حسابداري؛
6. علوم تربيتي، روانشناسي ، علوم رفتاري و تربيت بدني؛
7. علوم سياسي، روابط بينالملل و مطالعات منطقهاي؛
8. فقه، اصول، علوم قرآن و حديث؛
9. فلسفه، كلام، اخلاق، اديان و عرفان؛
10. فناوري اطلاعات، اطلاع رساني و كتابداري؛
11. مطالعات انقلاب اسلامي و امام خميني (ره)؛
12. مطالعات هنر و زيباييشناسي.

 
راهنماي شركت در جشنواره

علاقهمندان به شركت در جشنواره ميتوانند، طي زمان مقرر، با مراجعه به پايگاه اينترنتي جشنواره به نشاني WWW.FARABIAWARD.IR نسبت به دريافت و تكميل كاربرگهاي مربوط اقدام و اثر خود را به همراه ساير مدارك به صورت پستي به نشاني دبيرخانه جشنواره ارسال نمايند.
منبع خبر : دبيرخانه جشنواره بين المللي فارابي

سه شنبه 20 ارديبهشت 1390


 

 


راهنماراهنما


کاربر گرامي:
با ارائه پيشنهادات و انتقادات سازنده خود، ما را در پيشبرد اهداف سايت ياري نمائيد. 
 

        

 
| پرسش و پاسخ هاي متداول | تماس با ما |

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به جهاد دانشگاهی مي‌باشد.